Angielski slang

Postanowiliśmy zapoznać Was dzisiaj z kilkoma słowami i zwrotami, które traktowane są jako angielski slang. Na początek wybraliśmy zwroty, bez których, jak twierdzą niektórzy, w języku angielski ani rusz! Sponsorami artykułu są literki A i B. Zachęcamy do utrwalenia tej cennej wiedzy!


 

ACE

Słowo ACE jest używany w identycznym znaczeniu, co jakże popularne słówko COOL. Oznacza to samo, co słowo SUPER. W zwykłej rozmowie możemy zastosować je, żeby wyrazić uznanie dla czegoś lub nasz podziw, np:

John: Have you seen Mike’s new bike?

Ellen: Yeah, I have! That’s ACE!

 


 

BACCY

Słówko BACCY znaczy dokładnie to samo, co słowo TOBBACCO. W uproszczeniu używamy go w znaczeniu PAPIEROSY. Dla wielu Anglików ważnym jest, żeby pamiętać, iż BACCY oznaczają PAPIEROSY, ale te, które zwijamy samodzielnie


BEE’S KNEES

Zwrot ten jest używany, kiedy chcemy wyrazić, że coś jest fantastyczne. Jest to zwrot podobny w znaczeniu do polskiego słówka REWELKA.


 

BITE YOUR ARM OFF FOR

Jest to zwrot bardzo bliski w znaczeniu do polskiego zwrotu: DAĆ SIĘ POWIESIĆ ZA COŚ. Używamy go, kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś gotowy byłby zrobić bardzo wiele, by coś dostać lub osiągnąć, np:

John would bite your arm off for a piece of chocolate now!


BLAST IT!

Jest to bardzo popularny zwrot, używany w celu wyrażenia zdziwienia, dużego zaskoczenia. Można go przyrównać do polskich wyrażeń takich jak: „W mordę!”, „Ja pierniczę!” i innych, które zdają się być nieco mniej parlamentarne.


 

Wkrótce zaprezentujemy Wam nową porcję zwrotów slangowych i idiomatycznych bardzo powszechnie używanych w języku angielskim. Sponsorami następnego odcinka będą literki C i D.