Język angielski
dla dzieci

Język angielski
dla dzieci

Wszystkich rodziców pragnących zadbać o rozwój swoich dzieci zapraszamy na język angielski dla dzieci, który przygotowaliśmy specjalnie z myślą o najmłodszych. Kurs, wykorzystujący wiedzę o naturalnym sposobie przyswajania języka przez dzieci, oparte jest na zabawie , która w tej formule przynosi wspaniałe rezultaty edukacyjne. Nauka przewidziana jest już dla dzieci od szóstego roku życia. Na naukę nigdy nie jest za wcześnie. W im młodszym wieku dziecko rozpoczyna edukację językową, tym szybciej rozwija zdolności komunikatywne. Nauka języka angielskiego wspomaga ogólny rozwój dziecka pozwalając mu w przyszłości osiągać lepsze rezultaty w pracy umysłowej.

język angielski dla dzieci

Dzieci, bawiąc się, przyswajają języka angielski rozwijając przy tym swoje zdolności społeczne i osiągając lepsze rezultaty w rozwoju ogólnym, co procentuje w przyszłości. Fakt, że zapewniamy dzieciom stały, codzienny kontakt z językiem angielskim sprawia, że stworzone w ten sposób możliwie naturalne środowisko dla przyswajania języka obcego przynosi wspaniałe rezultaty.

język angielski dla dziecijęzyk angielski dla dzieci

Język angielski dla dzieci
najważniejsze cechy

Płynność poziomów

 • metoda zapewnia kontynuację nauki po każdym jej etapie
 • plan pracy skonstruowany jest z uwzględnieniem kolejnych 5 lat nauki plus przejście do wieku młodzieży młodszej
 •  dzieci dołączające do grup istniejących są przez nas komunikatywnie testowane w celu określenia ich poziomu
 • płynność pracy komunikatywnej pozwala dzieciom rozwijać swoje zdolności komunikatywne w sposób nieprzerwany

Metoda przyjazna

 • stosujemy technikę pozytywnego wzmocnienia
 • dzieci nie są krytykowane za błędy, które popełniają
 • wskazanie błędów przebiega z wykorzystaniem języka pozytywnego
 • nauka kojarzy się dzieciom z czymś dobrym i pozytywnym
 • słuchamy dzieci, kiedy potrzebują porozmawiać o swoich rozterkach
 • szanujemy dzieci – dorośli wcale nie są mądrzejsi od nich

Aktywność

 • nasze zajęcia są aktywne – nie ma czasu na nudę
 • dziecięca potrzeba ekspresji nie zostaje ograniczona
 • skakanie, tańczenie, bieganie, śpiewanie, krzyczenie – wszystko to jest u nas dozwolone i pomaga w nauce
 • aktywna praca wspólna, w parach, w grupach rozwija w dzieciach zmysł kooperacji
 • zabawa nie jest u nas nagrodą za naukę, ale jej nierozerwalnym elementem

Naturalność metody

 • metoda oparta na sposobie przyswajania języka ojczystego
 • dzieci pracują w oparciu o schemat: słucham, powtarzam, produkuję
 • w toku pracy dzieci produkują najpierw słówka, następnie frazy, by w końcu wypowiadać się pełnymi zdaniami
 • pracę opieramy na założeniach neuro-lingwistycznego potencjału każdego malucha
 • stosujemy metodę komunikatywną w języku docelowym od pierwszych zajęć

Neurolingwizm

 • wykorzystujemy wiedzę neuro-lingwistyczną
 • rozumiemy mechanizmy pracy dziecięcego umysłu
 • wiedzę pożytkujemy dla celów edukacyjnych i rozwojowych
 • uczymy poprzez zabawę – jedyny przyswajalny dla dzieci sposób zdobywania wiedzy
 • stosujemy aktywność ruchową – wspiera ona produkcję neuronów doskonale wspomagających proces przyswajania wiedzy
 • dzieci nie siedzą w ławkach

Angielski codziennie

 • dzieci otrzymują od nas specjalne materiały do pracy
 • materiały zapewniają codzienny kontakt  językiem angielskim
 • dzieci odsłuchują w domu płytki dołączone to zestawów
 • jest to element stwarzający naturalne środowisko do przyswajania języka obcego
 • język obcy staje się językiem bliski dzieciom i ich otoczeniu
 • ciągły dostęp do przyswajanej wiedzy zapewnia komfort psychologiczny – nic dla dzieci nie jest w 100% nowe

Język angielski
dla dzieci - koszt spotkań

Zajęcia grupowe

Zajęcia indywidualne

Skontaktuj się z nami

Jeżeli macie jakieś pytania, nie jesteście czegoś pewni lub chcielibyście po prostu dowiedzieć się więcej o naszych zajęciach i o nich porozmawiać, skontaktujcie się z nami poprzez ten formularz kontaktowy, lub po zadzwońcie na jeden z poniższych numerów telefonu. Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas

* Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Centrum Języka Angielskiego Libris m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności. 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez CJA LIBRIS